Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.16
ze dne 24.02.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1246/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 - 1246

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1246/XY v ul. Galandova 1246 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni pí. XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit  prodej b. j. č. 1246/XY v ul. Galandova 1246 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni pí. XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.9 ze dne 16. 12. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Galandova 1243 - 1246 – prodej V. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF