Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.15
ze dne 06.10.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1242/XY o vel. 1+1/L v  ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemkyním paní XY a sl. XY.    

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemkyním paní XY a sl. XY, které nebyly uvedeny v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242  v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF