Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.33
ze dne 07.12.2009

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1242/XY v bytovém domě  Galandova čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. 1242/XY o velikosti 2 + kk v bytovém domě Galandova čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa, ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manž. XY

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF