Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.24
ze dne 10.05.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1233/XY o velikosti 2+k.k. pro prodej BJ bytového domu Galandova č.p.1233 v k.ú. Řepy, prodej V.etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b.j. č. 1233/XY ul. Galandova č.p. 1233 v k.ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b.j.č. 1233/XY v ul. Galandova č.p. 1233 v k.ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č.1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.5 ze dne 21.12009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova č.p.1233 v k.ú. Řepy – prodej V. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF