Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.32
ze dne 05.12.2011

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1225/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 - 1227

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1225/XY v ul. Makovského 1225 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněného nájemce paní XY a pana XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1225/XY v ul. Makovského 1225 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 7.5 ze dne 2. 11. 2011 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Makovského 1222 až 1227 – prodej VII. etapa.
                                
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF