Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.20
ze dne 25.11.2009

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1172/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 - 1174

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1172/XY ul. Vondroušova 1172 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1172/XY v ul. Vondroušova 1172 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 19.8 ze dne 13. 5. 2009 — prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1170 —1174 v m. č. Praha 17 — VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF