Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.38
ze dne 25.08.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1171/10 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 - 1174

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1171/XY v ul. Vondroušova 1171 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci manželům XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1171/XY v ul. Vondroušova 1171 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 19.8 ze dne 13. 5. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1170 - 1174 – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF