Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.36
ze dne 10.02.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1157/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1157/XY  o vel. 3+1/L v ul. Vondroušova 1157 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit  prodej b. j. č. 1157/XY v ul. Vondroušova 1157 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 22.6 ze dne 4. 11. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1154 - 1160 – prodej II. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF