Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.31
ze dne 05.12.2011

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1144/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1144/XY v ul. Makovského 1144 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manž. XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1144/XY v ul. Makovského 1144 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 6.9 ze dne 14. 9. 2011 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Makovského 1140 - 1145 – prodej VII. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF