Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.5
ze dne 24.02.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1137/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1137

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. XY v ul. Jiránkova 1137 o velikosti 3+1/L v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. XY v ul. Jiránkova 1137 o velikosti 3+ 1/L v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 21.17 ze dne 23. 9. 2009 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Jiránkova 1137 v k. ú. Řepy, prodej – IV. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF