Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.12
ze dne 18.01.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1137/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1137

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1137/XY v ul. Jiránkova čp. 1137 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust.   § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit  prodej  b. j. č. 1137/XY  v ul. Jiránkova čp. 1137 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který byl uveden v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 21.17 ze dne 23. 9. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Jiránkova čp. 1137 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ 
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF