Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.20
ze dne 14.09.2009

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1129/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1129 - 1131

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1129/XY v ul. Socháňova 1129 o velikosti 4+1 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1129/XY v ul. Socháňova 1129 o velikosti 4+1 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 20.6 ze dne 24. 6. 2009 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova 1129 - 1131 v k. ú. Řepy, prodej – VI. etapa

III.  UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF