Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.31
ze dne 26.10.2009

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1128/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 -1128

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1128/XY ul. Socháňova čp. 1128 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY   

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1128/XY v ul. Socháňova čp. 1128 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.16 ze dne 18. 3. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova čp. 1126 - 1128 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF