Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.21
ze dne 10.03.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1077/XY pro prodej BJ bytového domu Nevanova čp. 1076 – 1079

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1077/XY ul. Nevanova čp. 1077 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY  a panu XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1077/XY v ul. Nevanova čp. 1077 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.8 ze dne 16. 12. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům domu Nevanova čp. 1076 - 1079 v k. ú. Řepy – prodej IV. etapa.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF