Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.9
ze dne 05.01.2011

k dodatku č. 4 - Stavební úpravy obj. Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek víceprací č. 4 akce „Stavební úpravy obj. Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy“
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku č. 4 víceprací firmy Stavební řemesla – Zeman, s. r. o., U vojenské nemocníce 1200, 169 02 Praha 6 – Střešovice, IČ: 649 46 134
Cena dodatku víceprací č. 4 - bez  DPH 13 514, - Kč, vč. DPH 16 216,80 Kč

III. SOUHLASÍ
s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu

IV. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 4 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF