Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.27
ze dne 11.08.2010

k Dodatku č. 1 „Oprava chodníku v ul. Čistovická, k. ú Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku v ul. Čistovická, k. ú. Řepy“ realizovaná firmou COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, DIČ: CZ 26177005

II. SOUHLASÍ
-    s ukončením díla 15. 8. 2010
-    s dodatkem víceprací  č. 1 – bez DPH 54 671, - Kč, vč. DPH 65 605,20 Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF