Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.28
ze dne 27.07.2010

k bezbariérovému stání v ulici Žufanova

Rada MČ

I. UKLÁDÁ
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy zajistit umístění 2 bezbariérových stání v ulici Žufanova, v sousedství přechodu pro chodce, na komunikaci spojující budovy ÚMČ Španielova a Žalanského.

Tisk Export článku do PDF