Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000074/2018

Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a vypisuje od 1. 1. 2019 dotační řízení s termínem přijímání žádostí o dotace od 1. 2. 2019 a uzávěrkou přijímání žádostí do 8. 3. 2019 včetně,

2. schvaluje

termín vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019 a upravené Zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019,

3. ukládá

Mgr. Jitce Synkové, starostce městské části, zveřejnit termín vyhlášení dotačního řízení a upravené zásady pro poskytování dotací pro rok 2019,

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
4. ukládá

ekonomickému odboru zpracované žádosti s návrhem o přidělení finančních dotací jednotlivých žadatelů předložit na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF