Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000067/2018

Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s dokumentem Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 17,

2. schvaluje

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 17, který má tyto části:

  1. Manažerské shrnutí
  2. Analytickou část
  3. Strategický rámec
  4. Implementační část

Příloha č. 2: Priorizace témat  - přehled investic

    5. Roční akční plán pro období 2018 - 2019

Příloha č. 1: Přehled aktivit 2018/19.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistí zveřejnění schváleného Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF