Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000065/2018

Působnost uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

informaci o působnosti uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17 (podrobné znění viz příloha usnesení):

Mgr. Jitka Synková - starostka MČ

  • finance
  • oblast školství a kultury
  • bezpečnost

Martin Marek - místostarosta

  • životní prostředí
  • doprava
  • informatika

Jaroslav Bíro - místostarosta

  • územní rozvoj a investice
  • projektové řízení (fondy)

Ing. arch. Michal Štěpař - místostarosta

  • správa obecního majetku                                                                                      

Ing. Jaroslava Šimonová - radní

  • sociální oblast.                                                              

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF