Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000063/2018

Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

změny oproti původní projektové dokumentaci, které jsou uvedeny v důvodové zprávě,

2. souhlasí

s návrhem změn oproti původnímu projektu, které jsou uvedeny v důvodové zprávě,

3. ukládá

OÚRI zajistit dopracování schválených změn do PD a ukládá RMČ schválit konečnou podobu změn na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy a zpracovatele projektu.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF