Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000062/2018

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

důvodovou zprávu a navržené znění novely jednacího řádu,

2. schvaluje

předložené znění JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17, a to s účinností od 1. 1. 2019.

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF