Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 01.11.2018

Usnesení

Us ZMČ 000061/2018

Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin MČ Praha 17 doložkou k právním úkonům

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

návrh na pověření členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43. zák. č. 131/2000 Sb. osvědčující právní úkony za MČ Praha 17 v novém volebním období 2018 – 2022,

2. schvaluje

pověření členů rady městské části k podepisování doložky dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. osvědčující právní úkony za MČ Praha 17 v novém volebním období 2018 – 2022. Pro konkrétní případ je vždy z tohoto pověření vyloučen starosta, nebo místostarosta, který podepsal vlastní právní úkon,

3. ukládá

pověřeným členům ZMČ Praha 17 podepisovat doložku dle potřeb městské části.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  Postupovat ve smyslu usnesení
Zodpovídá:  Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu
  Postupovat ve smyslu usnesení

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF