Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 01.11.2018

Usnesení

Us ZMČ 000060/2018

Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

předložený návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem na občanských obřadech,

2. pověřuje

dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva, jakožto členy Zastupitelstva MČ Praha 17 zvolené ve volbách do zastupitelstva ve dnech 5. – 6. 10. 2018

  1. k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství ve správním obvodu matričního úřadu „Úřad Městské části Praha 17“
  2. k užívání závěsného odznaku při občanských obřadech,
3. ukládá

OOS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Odbor občansko-správní

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF