Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 01.11.2018

Usnesení

Us ZMČ 000056/2018

Volba členů RMČ

Zastupitelstvo městské části

1. volí

do funkce neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17 pro volební období 2018 - 2022.

 

Mgr. Václava SOUKUPA

Usnesení - Schváleno

 

Bc.  Václava DBALÉHO

Usnesení - Schváleno

 

Ing. Jaroslavu ŠIMONOVOU

Usnesení - Schváleno

Tisk Export článku do PDF