Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 01.11.2018

Usnesení

Us ZMČ 000050/2018

Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

předložené znění VOLEBNÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17.

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF