Městská část Praha 17

27. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 19.09.2018

Usnesení

Us ZMČ 000044/2018

Změny rozpočtu k 30. 8. 2018

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 69 - 73.

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF