Městská část Praha 17

26. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 08.08.2018

Usnesení

Us ZMČ 000038/2018

Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

změny oproti původní projektové dokumentaci, které jsou uvedeny v důvodové zprávě,

2. souhlasí

s tím, že o konečné podobě projektové dokumentace rozhodne nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb 2018,

3. ukládá

OURI zajistit dopracování schválených změn do projektové dokumentace.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF