Městská část Praha 17

9. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 08.10.2019

Usnesení

Us ZMČ 000033/2019

Změny rozpočtu k 30. 9. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 77,79,80

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
2. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 70 - 76

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
3. souhlasí

s vypuštěním rozpočtového opatření č. 78, vzhledem ke stažení bodu  Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 2017/0020

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF