Městská část Praha 17

8. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 28.08.2019

Usnesení

Us ZMČ 000029/2019

Návrh způsobu financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy formou poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s přiloženou důvodovou zprávou,

2. schvaluje

navržený postup zajištění financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ: 08082316 za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy formou poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti.

3. ukládá

starostce MČ Praha 17 předložit smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti na nejbližším řádném zasedání ZMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF