Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000028/2018

Změny rozpočtu k 30. 4. 2018 - DODATEK

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 29 - 33.

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nehlasovalo: 1)

Tisk Export článku do PDF