Městská část Praha 17

6. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 17.04.2019

Usnesení

Us ZMČ 000011/2019

Změny rozpočtu k 30. 4. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 16 - 22

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF