Městská část Praha 17

5. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 06.03.2019

Usnesení

Us ZMČ 000007/2019

Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

návrh Pravidel pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17,

2. schvaluje

Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17,

3. ukládá

Ing. arch. Michalovi Štěpařovi - místostarostovi městské části postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Vladimír Mareš, pověřený výkonem funkce vedoucího Odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 12, Proti: 1, Zdržel se: 5, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF