Městská část Praha 17

5. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 06.03.2019

Usnesení

Us ZMČ 000006/2019

Založení korporace na zajištění provozu nově budovaného Sportovního centra Řepy

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

založení korporace pro zajištění provozu nově budovaného sportovního centra, její hospodářskoprávní formu, název, sídlo, výši vkladu a základního kapitálu, prvního jednatele, jakož i zakladatelskou listinu, která je přílohou tohoto usnesení,

 

2. schvaluje

založení společnosti s ručením omezeným s názvem Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. se sídlem Praha 6 - Řepy, Žalanského 291/12b, s výší základního kapitálu ve výši vkladu 100.000,- Kč, jejímž jediným společníkem je Městská část Praha 17 a prvním jednatelem místostarosta Jaroslav Bíro,  jakož i zakladatelskou listinu, která je přílohou tohoto usnesení,

3. schvaluje

sídlo nově zřizované korporace Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. na adrese zakladatele a jediného společníka, a to Praha 6 - Řepy, Žalanského 291/12b, PSČ 163 02;

jmenuje prvním jednatelem nově zřizované korporace Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. pana Jaroslava Bíra, nar. XX. XX. XXXX, bydliště Laudova 1009/18, Řepy, 163 00 Praha 6 , který se jmenováním vyslovil svůj souhlas;

stanoví výši základního kapitálu korporace Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. ve výši vkladu zakladatele a jediného společníka Městské části Praha 17 v částce 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), 

 

4. ukládá

právnímu oddělení zajistit zpracování zakládací listiny formou notářského zápisu a její vložení do obchodního rejstříku včetně příloh.

Zodpovídá:  Ing. ThDr. PhDr. PhDr. JUDr. JUDr Leo Salvet, Ph.D., DBA, Vedoucí právního oddělení Termín: 31.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF