Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 29.01.2020

Usnesení

Us ZMČ 000005/2020

Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 až 2025

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 3, Poznámka: 1 nehlasoval)

Tisk Export článku do PDF