Městská část Praha 17

4. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 23.01.2019

Usnesení

Us ZMČ 000002/2019

Změny rozpočtu k 31. 12. 2018

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 116 - 126

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF