33. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Řepy-19. 11. 2001

33. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Řepy

-19. 11. 2001

Zastupitelstvo MČ Praha Řepy

schválilo:

-program jednání tak, jak byl předložen

projednalo:

-záležitosti majetkové

-záležitosti ekonomické-rozbor hospodaření MČ Praha Řepy k 30.9.2001

-rozbor hospodaření KS Průhon k 30.9.2001

-rozbor hospodaření CSZS k 30.9.2001

-úpravu rozpočtu k 30.11.2001

-nemá připomínek k návrhu rozpočtu hl.m.Prahy včetně dotačních

vztahů pro městskou část pro rok 2002

bere na vědomí:

-vysvěcení 2 vojenských hrobů na řepském hřbitově-11.11.2001

Tisk Export článku do PDF