24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy-29.1.2001

24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy-29.1.2001

Zastupitelstvo

souhlasí:

  • s návrhem daru pro prvního občánka Řep v miléniu a uveřejnit jeho narození, se souhlasem rodiny, v řepských novinách
  • s úpravou rozpočtu k 31.12.2000 dle předložených písemných dokladů

projednalo:

  • náměty a připomínky členů ZMČ
  • záležitosti majetkové
  • problematiku zápisů od doby účinnosti zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat

bere na vědomí:

  • zprávu o činnosti Komise volného času a mládeže
  • návrh záměru zřízení Klubu otevřených dveří pro neorganizovanou mládež v m.č. Praha-Řepy
  • zprávu o průběhu prezentace MČ na stavebních veletrzích
  • informaci o AGORA CENTRAL EUROPE-občanské sdružení
Tisk Export článku do PDF