Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

Městská část Praha 17

6. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000014/2019

Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

návrh na zvolení paní MUDr. Zdeňky Neužilové, bytem ul. XXXXXXXXXXXX XXXX, 163 00 Praha 17 - Řepy, soudkyní přísedící,

2. volí

paní MUDr. Zdeňku Neužilovou soudkyní přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6,

3. ukládá

kanceláři starostky postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
  postupovat ve smyslu usnesení

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )