k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.25
ze dne

k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem MK na konání veřejného losování vítěze nabídkového řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici

II. STANOVUJE
v souladu se schválenými pravidly pronájmu startovacích bytů termín veřejného losování na 13. 1. 2011 ve 14 hod. Termín bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách a zájemci budou o něm informování.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit výsledky veřejného losování k projednání nejbližšímu zasedání RMČ