ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.6
ze dne

ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s předloženou zprávou Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6 o čerpání finančního příspěvku na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken, který byl poskytnut z rozpočtu městské části v roce 2009 a 2011 v souladu se Zásadami pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken.