Informace o kontrolách

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2019

 

Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2019

Celkový počet kontrol   132
Celkový počet místních zjištění   188
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 8
  hostinská činnost, prodej lihovin 17
  bazar, zastavárna 5
  cestovní agentury/cestovní kancelář 6/0
  tržní řád 4
  ubytovací služby 17
  elektronicky           30 
   restaurační zahrádky

17

     
Počet kontrolních zjištění   50
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 35
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 25.800,-
  počet pokut uložených v přestupkovém řízení 4
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč   40.000,- 
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   130
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 3
  Hygiena 0

kontroly internet 12019.pdf

Tisk Export článku do PDF