INFORMACE O KONTROLÁCH

Informace Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2017

 

Informace o výsledcích kontrol provedených za rok 2017

Celkový počet kontrol   193
  místní šetření 335
  kontrola na podnět třetí osoby 12
  hostinská činnost, prodej lihovin 31
z toho: bazar, zastavárna 13
  cestovní agentury/cestovní kancelář 4/0
  tržní řád 11
  ostraha 4
  elektronicky kontroly   18 
Počet kontrolních zjištění   82
  postoupeno na místně příslušný živnostenský úřad 4
  počet pokut na místě zaplacených 58
z toho: výše uložených blokových pokut/pokut na místě zaplacených v Kč 55.000,-
  počet pokut uložených ve správním řízení 2
  výše uložených pokut ve správním řízení v Kč 10.000,-
     
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   192
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 1
  Hygiena 0

kontroly internet 2017.docx

Tisk Export článku do PDF