Žádost o informaci ze dne 17.8.2019

Vztah mezi MČ Praha 17 a subjekty Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o.

text podání a odpovědi  zde

Tisk Export článku do PDF