Veřejné zakázky, volná pracovní místa

Veřejné zakázky

Zakázky Městské části Praha 17 na portálu Věstník veřejných zakázek dle zákona 137/2006

Zakázky Městské části Praha 17 na portálu Věstník veřejných zakázek dle zákona 134/2016

Profil zadavatele Městské části Praha 17

Ukončená zadávací řízení veřejných zakázek

Přehled veřejných zakázek vypsaných Městskou částí Praha 17


Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Přehled aktuálně vypsaných zakázek naleznete na úřední desce a na Profilu zadavatele

 


 Volná pracovní místa

Přehled volných pracovních míst naleznete na úřední desce

Referent/referentka spisovny a podatelny - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 6. září 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný/á pracovník/ce – referent/ka spisovny a podatelny

 

Referent/referentka fondů EU a školství - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 6. září 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka fondů EU a školství

 

Ředitel/ka Mateřské školy - Praha 4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, ANTALA STAŠKA 2059/80b, PRAHA 4 OZNÁMENÍ VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ Městská část Praha 4 na základě usnesení č. 16R-683/2018 ze dne 22.8.2018, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), vše v platném znění, oznamuje vyhlášení konkursního řízení na ředitele: Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75

 

Technickohospodářský pracovník Odboru vnitřní správy - Městská část Praha - Ďáblice

Městská část Praha - Ďáblice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Technickohospodářský pracovník Odboru vnitřní správy

 
Tisk Export článku do PDF