Vedení úřadu

JménoFunkceKompetence
Synková Jitka, Mgr. (jitka.synkova@praha17_cz) starostka pro oblast školství, kultury, bezpečnosti a sociální oblast
Hájek Jaroslav (jaroslav.hajek@praha17_cz) místostarosta pro oblast ekonomiky a účetnictví MČ Praha 17 a všech organizací zřízených MČ Praha 17,
oblast správy majetku a oblast bytové problematiky
Marek Martin (martin.marek@praha17_cz) místostarosta pro oblast územního rozvoje a investic a pro oblast dopravy a životního prostředí
Masopust Jiří (jiri.masopust@praha17_cz) místostarosta pro oblast tvorby strategického plánu, problematiky evropských a jiných fondů, přímé řízení podpory projektů
Loučka Petr, Bc. (petr.loucka@praha17_cz) tajemník úřadu odpovídá za koncepci a organizaci ÚMČ z hlediska pracovněprávního a za oblast výkonu státní správy v přenesené působnosti, odpovídá za organizaci činností ve věcech samostatné působnosti na základě rozhodnutí orgánů MČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF