Stavební úpravy v bytě


Jak postupovat při vyřizování záležitosti - stavební úpravy v bytě


Postup vyřízení věci :
Nájemník bytu v domě, který je ve vlastnictví Městské části Praha 17 a jehož záměrem je provedení stavebních úprav v bytě, se nejprve obrátí na odbor správy obecního majetku nebo na příslušného správce domu - firma OPTIMIS spol. s r. o., kde získá základní informace.

1. Usnesením Rady m.č. Praha 17 č. 26.32 ze dne 21.1.2008 bylo ukončeno schvalování stavebních úprav spočívajících v připojení části domovní chodby za účelem vybudování zádveří a přičlenění nebytového nebo společného prostoru domu k bytovým jednotkám ve všech bytových domech v majetku m.č. Praha 17.
2. V případě, že se jedná o bytové interiérové úpravy v rámci běžné údržby (např. výměny podlahových krytin PVC, keramických obkladů, nátěry oken a dveří, výměny sanitárního zařízení, zařizovacích předmětů apod.), vydává souhlas odbor správy obecního majetku.
3. V případě, že se jedná o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled a účel užívání, např. nové vybudování či odstranění částí příček, zazdění dveřních otvorů, vyzdění bytových jader, vydává souhlas odbor správy obecního majetku.
4. V případě, že se jedná o úpravy spočívající ve výměně stávajících dřevěných oken za okna plastová (udržovací práce), kterými se nemění vzhled stavby (nová okna musí být stejné velikosti, barvy a stejného členění), vydá souhlas s touto úpravou odbor správy obecního majetku.

Na základě předložených dokladů budou žádosti posouzeny a odbor správy obecního majetku vydá souhlas s úpravami.

Souhlas odboru správy obecního majetku s úpravou je jedním z podkladů pro vydání ohlášení stavebních úprav nebo stavebního povolení odborem výstavby. Žádost o vydání ohlášení stavebních úprav nebo stavebního povolení podává žadatel k odboru výstavby v podatelně úřadu městské části. K podání této žádosti a k souvisejícímu jednání při stavebním řízení žadatele opravňuje smlouva o provedení stavby uzavřená s vlastníkem stavby (smlouvu uzavírá odbor správy obecního majetku).

Záležitost vyřizuje: Vladimír Mareš, č. dveří 203, 1. patro

tel. 234 683 562

úřední hodiny:
pondělí 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,30 hod.
středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 18,30 hod.
pátek 7,30 – 11,00 hod.

Tisk Export článku do PDF