MČ Praha 17 zapojuje občany do tvorby nových webových stránek úřadu

web

Městská část Praha 17 se rozhodla zapojit občany do přípravy nové podoby webových stránek úřadu. V průběhu měsíce února mají všichni občané možnost vyplnit elektronický dotazník, který naleznou na www.repy.cz/novy-web. Dotazníky budou po skončení sběru dat vyhodnoceny a na základě získaných informací a podnětů budou zpracovány návrhy na nové funkce webových stránek. Ty budou následně představeny občanům na jarním workshopu a diskusi s pracovní skupinou, kde bude i možnost si některé z nich přímo vyzkoušet a otestovat.

Tisk Export článku do PDF