Kontakty na redakci Řepské sedmnáctky

Řepská 17

Telefon: 234 683 544, 234 683 531, 602 228 276, 720 524 688
E-mail: redakce@praha17_cz, Radka.Salusova@praha17_cz, Michaela.Linhartova@praha17_cz

Redakce: Mgr. Radka Sálusová, Bc. Michaela Linhartová

Sídlo redakce: ÚMČ Praha 17, Žalanského 291, 1. patro vpravo, dveře č. 206.

Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy 10. dne předcházejícího měsíce, např. 10. ledna pro únorové vydání (po domluvě s redakcí lze příspěvky zaslat i o něco později). Jestliže toto datum připadne na víkend či svátek, platí následující pracovní den.

Uzávěrka pro příjem inzerce: Uzávěrka pro příjem inzerce je zhruba 10. dne předcházejícího měsíce – např. 10. února pro březnové vydání (dle pracovních dní). V době uzávěrky již může být plocha vymezená pro inzerci obsazena, objednávejte s předstihem!
Kontakty pro sjednání inzerce: 234 683 531 (544), 720 524 688, Michaela.Linhartova@praha17_cz.

Osobní návštěvu v redakci si, prosíme, domluvte předem na tel. č. 234 683 544 (531) nebo 602 228 276, 720 524 688 (netýká se jednání ohledně inzerce). Děkujeme za pochopení!

Tisk Export článku do PDF