Seznam členů rady

 
Jméno Funkce Působnost
Kopejtková Alena, Mgr. (alena.kopejtkova@praha17.cz) starostka
 • finance
 • oblast správy obecního majetku
 • oblast školství a kultury
 • bezpečnost
Bíro Jaroslav (jaroslav.biro@praha17.cz) místostarosta
 • územní rozvoj a investice
 • projektové řízení (fondy)
Marek Martin (martin.marek@praha17.cz) místostarosta
 • životní prostředí
 • doprava
 • informatika
Dbalý Václav, Bc. (vaclav.dbaly@praha17.cz) neuvolněný
místostarosta
 • sociální oblast
 • bezpečnost a prevence kriminality
 • komunitní plánování a zdravotnictví
Soukup Václav, Mgr. (vaclav.soukup@praha17.cz) člen rady MČ